Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság (RMST) abból a vasbányászati és kohászati tevékenységből fejlődött ki, amelyet Magyarország északi részén, főleg Gömör megye területén, városok és birtokos nemesek több évszázaddal előtt kezdeményeztek. A vállalat okmánytárában a tevékenységre vonatkozólag őrzött legrégebbi irat 1585-ből származik. A XIX. század elején az északmagyarországi vastermelők között territoriális tömörülések indultak meg, s így jött

Rombauer Tivadar kohómérnök (1803-1855)

Rombauer Tivadar régi szepesi polgárcsalád sarja, 1803-ban, Lőcsén született. Gyermekkorát a Turóc vármegyében fekvő Prekopán töltötte, és alapfokú iskolai tanulmányait magánúton végezte. 1811-ben a lőcsei evangélikus líceum „gramatika” osztályába nyert felvételt, de középfokú tanulmányait a selmecbányai evangélikus líceumban fejezte be. 1822-ben kezdte meg felsőfokú tanulmányait a selmecbányai Bányászati Akadémián, ahol második évében sikerrel kérvényezte, hogy

Rózsakert

A Rózsakert (Olvasókert) története   Az Olvasó Egyletet Veith Béla vasgyári gondnok és további 30 fő alapította meg 1884 decemberében,  az élelmezési intézet ( Kaszinó épület) egyik termében. Alapszabályát 1886-ban hagyta jóvá a magyar királyi belügyminiszter. Az Egylethez tartozott egy kerthelység is, amely említése már a kezdetektől megtalálható a különböző szakirodalmakban és forrásokban.  Már 1886-ban