Gyűjteményünk teljességre törekvően tartalmazza a településre, a szűkebb kistérségre illetve a tágabb régióra vonatkozó publikált forrásokat és a helyismereti jellegű írásos munkákat egyaránt. A honismereti kutatómunka színhelye, nélkülözhetetlen forrása a település történeti, ipartörténeti és más irányú kutatásainak is. Dokumentumai egyrészt helyben használhatóak, másrészt meghatározott időre kölcsönözhetőek.

Gyűjtőkör:
–  a településre és vonzáskörzetére vonatkozó alapdokumentumok       
–  helyhatósági jegyzőkönyvek, rendeletek és testületi ülések anyagai
–  a mindenkori helyi sajtó bekötött példányai, illetve az országos sajtó helyi, kistérségi vonatkozású cikkei
–  helyi kisnyomtatványok
–  szakdolgozatok, pályamunkák

Könyvtárunk hozzáféréssel rendelkezik a Borsodi Digitális Könyvtár adatbázishoz, melynek használatához a könyvtárosok segítséget nyújtanak.

Könyvtárunk fontos feladata a térségünkben fellelhető kulturális örökség gyűjtése, megőrzése, feltárása és az felhasználók rendelkezésére bocsátása. Az információs társadalom fejlődése teremtette követelményekhez és a digitális korszak kihívásaihoz alkalmazkodva a könyvtárunkban gyűjtött, feldolgozott és őrzött helyismereti dokumentumok digitalizálását alapvető fontosságú feladatnak tekintjük.

A különgyűjteményeink dokumentumai 2 hétre kölcsönözhetőek – lásd – KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Különgyűjteményeink:
Cigány irodalom (szép- és szakirodalom)

  • Különgyűjteményünkben főleg a magyarországi és az európai cigányság történetével, társadalmával, kultúrájával foglalkozó irodalmat gyűjtöttük össze, amely Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egyedülálló s melyet folyamatosan bővítünk. A gyűjteményben megtalálhatóak az oktatással és a cigány nyelv tanulásával kapcsolatos dokumentumok is. A gyűjteményrész használói elsősorban az esélyegyenlőséggel foglalkozó szakemberek, valamint a romológiát tanuló illetve tanító olvasók.
  • A szakirodalmi anyagon kívül gyűjtjük a cigányságról szóló, vagy cigány írók alkotta szépirodalmi alkotásokat is.

Európai Uniós Gyűjtemény

Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma által indított Közkönyvtári Program keretében és segítségével teremtettük meg az Európai Unióval kapcsolatos kiadvány-gyűjteményünk alapjait, amely kézikönyvekkel, időszaki kiadványokkal, különböző uniós kiadványokkal, videó-, DVD anyaggal folyamatosan bővül, hogy segítse olvasóink tájékozódását. Gyűjtőköre kiterjed az Európai Unióról szóló általános művektől kezdődően a társadalom és természettudományokon keresztül a földrajz és történelemtudományokig terjedő szakirodalomból való válogatásig. A gyűjtemény a társadalom minden rétege számára fontos információforrás.

Vissza