Gyűjteményünk teljességre törekvően tartalmazza a településre, a szűkebb kistérségre illetve a tágabb régióra vonatkozó publikált forrásokat és a helyismereti jellegű írásos munkákat egyaránt. A honismereti kutatómunka színhelye, nélkülözhetetlen forrása a település történeti, ipartörténeti és más irányú kutatásainak is. Dokumentumai egyrészt helyben használhatóak, másrészt meghatározott időre kölcsönözhetőek.

Gyűjtőkör:
–  a településre és vonzáskörzetére vonatkozó alapdokumentumok       
–  helyhatósági jegyzőkönyvek, rendeletek és testületi ülések anyagai
–  a mindenkori helyi sajtó bekötött példányai, illetve az országos sajtó helyi, kistérségi vonatkozású cikkei
–  helyi kisnyomtatványok
–  szakdolgozatok, pályamunkák

Könyvtárunk hozzáféréssel rendelkezik a Borsodi Digitális Könyvtár adatbázishoz, melynek használatához a könyvtárosok segítséget nyújtanak.

Könyvtárunk fontos feladata a térségünkben fellelhető kulturális örökség gyűjtése, megőrzése, feltárása és az felhasználók rendelkezésére bocsátása. Az információs társadalom fejlődése teremtette követelményekhez és a digitális korszak kihívásaihoz alkalmazkodva a könyvtárunkban gyűjtött, feldolgozott és őrzött helyismereti dokumentumok digitalizálását alapvető fontosságú feladatnak tekintjük.

Vissza