A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek a gyűjteményében nem találhatóak meg könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatja más könyvtáraktól. A könyvtár állományában megtalálható, de nem hozzáférhető szakirodalmi mű is kérhető könyvtárközi kölcsönzéssel, indokolt esetben.
A szolgáltatást csak érvényes olvasójeggyel beiratkozott olvasók vehetik igénybe. Az Országos Dokumentum- ellátási Rendszer – szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes, azonban az Oktatási és Kulturális Minisztérium által biztosított támogatási rendszer változása miatt 2007. január 1- től a belföldről érkezett könyvek visszaküldésének költsége a könyvtárhasználót terheli.
• egy olvasónak egyszerre maximum 3 db dokumentum kérhető meg, újabb kérés elindítása csak ezek visszaszolgáltatása után történhet,
• az eredeti mű visszaküldésének postaköltsége a könyvtárhasználót terheli, amely a mindenkori postai díjszabás szerint a dokumentum átvételekor fizetendő,

  • a dokumentum beérkezéséről a könyvtár előzetes megállapodás szerint értesíti az olvasót, amely 7 napig őriz meg a számára,
  • a könyv a határidő letelte után visszaküldésre kerül, s a könyvtárhasználó csak a postaköltség megtérítése után veheti igénybe újra a könyvtár szolgáltatásait,
  • a könyvtárközi dokumentumokért az átvételtől a visszaérkezésig az olvasó felel, az elvesztéséből, megrongálódásból, késedelmes visszaküldéséből eredő kár őt terheli a küldő könyvtár által megállapított mértékben,
  • ezen felül a könyvtár a határidőre vissza nem hozott könyvek után 200.- Ft/ nap/db késedelmi díjat számol fel,
  • a fénymásolatban kért dokumentum másolási és postaköltsége, a küldő könyvtár által megállapított összegben, az olvasót terheli,
  • az elektronikus formában kért dokumentum után fizetendő térítési díjat a küldő könyvtár határozza meg, mely az olvasót terheli, a dokumentum nyomtatása pedig az Ózdi Városi Könyvtár mindenkori Könyvtárhasználati Szabályzatában meghatározott díjszabás szerint kérhető.
  • az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül lehetőség van külföldről történő kölcsönzésre is.

Vissza