A könyvtár állományában nem található dokumentumokat a beiratkozott olvasók kérésére más könyvtáraktól megkérjük.
A szolgáltatást csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó veheti igénybe. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer – szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes, azonban az Oktatási és Kulturális Minisztérium által biztosított támogatási rendszer változása miatt 2007. január 1-től a belföldről érkezett könyvek visszaküldésének költsége a könyvtárhasználót terheli. A kért dokumentumot a küldő könyvtár kölcsönzési szabályzatában megállapítottak szerint lehet használni.
A könyvtárhasználó felelőssége a könyvtárközi dokumentumokért az átvételtől a visszaérkezésig terjed, magában foglalja a kölcsönzési idő betartását, a megrongált/elveszett dokumentumok térítési eljárásának lefolytatását.
Bármely más könyvtártól kapott könyv elvész / megrongálódik, annak térítési díját, melyet a kölcsönadó könyvtár állapít meg, a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.

A dokumentum könyvtárközi kölcsönzésének kérésekor tájékoztatni kell az olvasót a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás lehetséges formáiról:
• egy olvasónak egyszerre maximum 3 db dokumentum kérhető meg, újabb kérés elindítása csak ezek visszaszolgáltatása után történhet,
• eredeti formátumban a dokumentum küldése ingyenes szolgáltatás, de a visszaküldés postaköltsége a könyvtárhasználót terheli,
• másolatban (folyóiratcikkeket csak fénymásolatban) kért dokumentum költsége a – küldő könyvár által meghatározott másolati és postaköltség-, az olvasót terheli,
• elektronikus formában kért dokumentum esetén a térítés költségét a küldő könyvtár határozza meg, mely az olvasót terheli. A dokumentum nyomtatása esetén az Ózdi Városi Könyvtár mindenkori Könyvtárhasználati Szabályzatában meghatározott díjszabás kérhető.

A könyvtárhasználó a dokumentum átvételekor fizeti meg a postaköltséget. A költség meghatározása az aktuális postai díjtáblázat alapján történik. A beérkezett könyv legfeljebb 1 hétig őrizhető az olvasó számára, ha nem jelentkezik, visszaküldhető a szolgáltató könyvtárba. Ebben az esetben a könyvtárhasználó csak akkor kérhet további könyvtárközi kérést, ha a postaköltséget megtérítette.
A határidőre vissza nem hozott könyvek után a könyvtár 200,- Ft/nap /db késedelmi díjat számít fel.
A küldő könyvtárak határozzák meg, hogy a dokumentum kiadható az olvasónak, vagy csak olvasóteremben használható. A kölcsönözhető könyv csak felelősségvállalási nyilatkozat aláírása mellett adható oda a könyvtárhasználónak.

Vissza