Az én könyvtáram www.azenkonyvtaram.hu oldalon a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 számú projekt eddigi eredményeivel kapcsolatos minden információ megtalálható. Könyvtárunk mint mintaprogram kipróbáló és alkalmazó könyvtár csatlakozott a projekthez. Az oldalon lehetőségünk van a projekthez kapcsolódó módszertani kiadványok megtekintésére, képzések, események megtekintésére, a projektben működő szaktanácsadói hálózatról megismerésére is.

A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) 1998 tavaszán jött létre. Küldetése a legújabb kori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével, közvetítésével és népszerűsítésével.

Az Europeana segíti a kulturális örökség ágazatát a digitális átalakulásban. Szakértelmet, eszközöket és irányelveket dolgozunk ki a digitális változások befogadására és az innovációt elősegítő partnerségek ösztönzésére.

A HUMANUS folyamatosan bővülő adatbázis. A felsőoktatás szereplői, tanárok, hallgatók, könyvtárosok használják – mindazok, akik a humántudományok területén megjelent tanulmányok és cikkek szakirodalmában akarnak gyors, célirányos keresést folytatni.

A HUNGARICANA rendszer célja az NKA által támogatott közgyűjteményi digitalizálások eredményeinek bemutatása, publikálása. A honlap egyrészt információt ad a meghirdetett pályázatokról, közli a pályázati eredményeket, illetve egy publikációs felületet biztosít az elkészült adatbázisoknak. Ezek mellett igyekszik teret adni a jó digitalizálási gyakorlatoknak, újszerű eszközöknek, technológiáknak.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) a könyvtárak és informatikai intézmények szakmai képviseleti, érdekegyeztető közhasznú szervezete.

Az Országos Széchenyi Könyvtár által működtetett magyar vonatkozású nyilvános elektronikus könyvek gyűjteménye.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény.

A HUNRA (Hungarian Reading Association) céljai között szerepel konferenciák szervezése, az olvasásra nevelés  és az olvasásterápia módszereinek, az olvasáskutatás, a gyermekirodalom-kutatás nemzetközi eredményeinek terjesztése, megismertetése, és a gyakorlatba való beültetése.

Magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeinek adatbázisa

Vissza