Gépszobrok – Ózdi Muzeális Gyűjtemény

Csikófejes görgők Elegytéri csille Gyors-drótsori hengerállvány II. pár Gyors-drótsori hengerállvány VII. pár Hengeresztergapad JW 20 típusú dízel vontatómozdony Kerpely-rendszerű gázfejlesztő generátor Keskenynyomtávú 9 psz. gőzmozdony és szerkocsija Körasztalú vésőgép Schwarcz-Bauer rendszerű desintegrátor (kohó gáztisztító) Tosi gőzgép és Ganz dinamó Worthington szivattyú

Görbebot

Görbebot (járás támogatására) A felszabadulás előtt nem volt szervezett munkásszállítás. A dolgozók nagy része 5-12 kilométer távolságról gyalog járt a gyárba a környező falvakból, hegyi utakon, gyalogosan. Az idősebbek maguk által készített botokkal segítették magukat a gyaloglásban. Forrás: Ózdi Muzeális Gyűjtemény / Adattár (75.15.1)

Gyári Duda

A Gyári Duda „fújása „ szabályozta Ózdon a gyári munkásemberek életét egészen a XIX. század végétől. A dudát a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság vásárolta a század végén. Ez a 15 kg súlyú eszköz valószínűleg egy gőzhajó kürtjeként szolgálhatott, mielőtt a RIMA- hoz került volna. A duda váltotta fel a lármafát és a fellógatott síndarabokat, acéllemezeket, amelyeket

Gyors-drótsori hengerállvány II. pár

Az 1914-ben üzembehelyezett 11 állványos gyors-drótsorozat egyik hengerállványa, amelyet a Breuer – Schumacher Művek készített. Üzembe helyezése idején Közép-Európa egyik legkorszerűbb berendezése volt. A hengersor fő terméke az 5,5- 8 mm körszelvényű hengerhuzal volt. Egy hengerpáron több szál hengerlését is lehetővé tette. A hengerállvány trió rendszerű, vagyis 3 hengeres, itt 2 hengerrel beépítve látható. 1969-ig

Gyors-drótsori hengerállvány VII. pár

A Breuer – Schumacher Művek által készített,1914-ben üzembehelyezett egy tengelyvonalban telepített 11 állványpárból álló gyors-drótsor egyik állványpárja, hengerlő állványa látható. A hengersor fő terméke a hengerhuzal volt. A vasszerkezetes alapon álló hengerlőállvány teljesen felszerelt, üzemkész állapotban került kiállításra. Forrás: Ózdi Muzeális Gyűjtemény/Adattár