Csoportfoglalkozások

Könyvbirodalom: könyvtárhasználati foglalkozások alsó és felső tagozatosoknak kooperatív módszerekkel: könyvtári rendszer, könyvtártípusok, hagyományos és elektronikus könyvtárak, információkeresés hagyományos és elektronikus dokumentumokban, etikus forráshasználat.

Ismeretterjesztő foglalkozások:

  • jeles napokhoz, ünnepkörhöz, évszakokhoz kapcsolódó népszokások felelevenítése,
  • ismeretterjesztő téma feldolgozása játékos feladatokkal, csoportmunka keretében.

Olvasásnépszerűsítő foglalkozások:

  • mesefoglalkozások: mesék feldolgozása élményszerűen (bábozás, papírszínház, kézműves foglalkozás)
  • kötelező olvasmányok és egyéb irodalmi művek feldolgozása élményszerűen, kooperatív módszerekkel

Életrevalók: Szociális készségfejlesztő tréning

Az élménypedagógia módszerekkel tartott készségfejlesztő foglalkozások segítenek énképük, önértékelésük alakításában, szociális kompetenciák fejlesztésében, illetve az osztályközösség építésében is.

Olvasótábor

Olvasótáborunk 30 éves múltra tekint vissza. A tematikus táborral célunk, hogy a résztvevő gyerekeknek a szabadidejük hasznos eltöltését és a nyári táborban megvalósuló élményszerű ismeretszerzést biztosítsunk. Az évek során szerzett tapasztalatunk az, hogy az olvasótáboros gyerekek a későbbiek során is szívesen térnek vissza a könyvtárba.

Író-olvasó találkozók

Irodalmi és rajzpályázatok

Vetélkedők

városi művelődéstörténeti, irodalmi, történelmi vetélkedők

Játszóházak

Vissza