A kölcsönzési szolgáltatást a beiratkozási díjat megfizető, csak érvényes, saját névre kiállított olvasójeggyel rendelkező olvasó veheti igénybe.

 • a Gyermekkönyvtárba beiratkozott olvasók érvényes olvasójegyükkel csak a Gyermekkönyvtárból illetve az Árpád Vezér Úti Részleg gyermekállományából kölcsönözhetnek dokumentumokat,
 • a Gyermekkönyvtár beiratkozott olvasója összesen 5 darab könyvet kölcsönözhet ki,
 • a felnőtt könyvtár beiratkozott olvasója összesen 8 darab dokumentumot: könyvet, maximum kettő db elektronikus dokumentumot kölcsönözhet ki,
 • a házhoz kötött használóknak – kérésükre – a kívánt dokumentumokat a könyvtár házhoz szállítja.

Kölcsönzési határidő

 • az általánosan kölcsönözhető állományból 30 illetve 15 napra,
 • a kézikönyvtári állományból 3 napra,
 • folyóirat 3 napra,
 • a különgyűjtemények anyaga 15 napra,
 • a segédkönyvtár dokumentumai a beállított kölcsönzési politika alapján, 3, 15 illetve 30 napra,
 • a CD, DVD, és Video-tárból 3 napra,
 • a Hangoskönyv-tárból 15 napra,
 • a nem kölcsönözhető dokumentumok csak indokolt esetben (pl.: vizsga, kutatómunka) a könyvtár zárva tartási idejében külön engedéllyel, a könyvtárvezető elbírálása alapján történik. E dokumentumok kölcsönzése a zárást megelőző egy órában történik. A kölcsönzés ideje az aznapi zárástól a másnapi nyitásig tart.
 • a különleges értékű, ritka példányokat (védett állomány), lexikonokat, albumokat csak a könyvtárban történő olvasásra, tanulmányozásra lehet igénybe venni.

KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEK DOKUMENTUMTÍPUSONKÉNT

Folyóiratok kölcsönzése

Egy alkalommal 8 db folyóirat kölcsönözhető.
Az alábbi újságok, folyóiratok nem kölcsönözhetőek:

 • a legfrissebb napi-heti- és havilapok,
 • közlönyök,
 • bekötött folyóiratok.
 • CD-k, DVD-k, videófilmek, hangoskönyvek

Elektronikus dokumentumot csak a könyvtár felnőtt beiratkozott olvasója kölcsönözhet. Egy alkalommal maximum 2 db nem hagyományos dokumentum kölcsönözhető.

Hagyományos hanglemez, hangkazetta és cd-rom csak helyben használható.

Vissza