A kölcsönzési szolgáltatást a beiratkozási díjat megfizető, csak érvényes, saját névre kiállított olvasójeggyel rendelkező olvasó veheti igénybe.

a gyermekkönyvtár beiratkozott olvasója összesen 5 darab könyvet kölcsönözhet

a felnőtt könyvtár beiratkozott olvasója összesen 18 darab dokumentumot kölcsönözhet:

 • könyv, audiovizuális dokumentum (CD, DVD) 10 db (ebből maximum 4 db av. dokumentum)
 • folyóirat 8 db; nem kölcsönözhetőek a legfrissebb számok, közlönyök, bekötött folyóiratok,
 • audiovizuális dokumentumot csak a könyvtár felnőtt beiratkozott olvasója kölcsönözhet

Kölcsönzési határidő

 • általánosan kölcsönözhető állományból 30 illetve 15 napra,
 • a kézikönyvtári állományból 3 napra,
 • folyóirat 7 napra,
 • különgyűjtemények anyaga 15 napra,
 • segédkönyvtár dokumentuma 15 napra,
 • audiovizuális dokomentumok (CD, DVD) 15 napra,
 • hangoskönyv 30 napra,
 • nem kölcsönözhető dokumentumok, csak indokolt esetben (pl.: vizsga, kutatómunka) a könyvtár zárvatartási idejében külön engedéllyel, a könyvtárvezető elbírálása alapján a zárást megelőző egy órában kölcsönözhetőek ki. A kölcsönzés ideje az aznapi zárástól a másnapi nyitásig tart.
 • a különleges értékű, ritka példányokat (védett állomány), lexikonokat, albumokat, csak a könyvtárban történő olvasásra, tanulmányozásra lehet igénybe venni,
 • CD- ROM csak helyben használható

KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEK DOKUMENTUMTÍPUSONKÉNT

Folyóiratok kölcsönzése

Egy alkalommal 8 db folyóirat kölcsönözhető.
Az alábbi újságok, folyóiratok nem kölcsönözhetőek:

 • a legfrissebb napi-heti- és havilapok,
 • közlönyök,
 • bekötött folyóiratok.

Elektronikus dokumentumot csak a könyvtár felnőtt beiratkozott olvasója kölcsönözhet. Egy alkalommal maximum 4 db nem hagyományos dokumentum kölcsönözhető.

Hagyományos hanglemez, hangkazetta és CD-ROM csak helyben használható.

Vissza