A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások.

Regisztrációhoz nem kötött ingyenes szolgáltatások:

  • csoportos könyvtárlátogatások
  • rendezvények látogatása
  • információ a könyvtárról

Regisztrációhoz kötött ingyenes alapszolgáltatás:

  • könyvtárlátogatás
  • helyben használat
  • az állományfeltáró eszközök- cédula- és számítógépes katalógusok- használata
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Beiratkozási díjhoz kötött szolgáltatások:

  • dokumentumok (könyv, DVD, CD, folyóirat) kölcsönzése
  • ODR szolgáltatás ( könyvtárközi kölcsönzés) igénybevétele

Beiratkozás

Kölcsönzés

Hosszabbítás

Internethasználat

Előjegyzés

Reprográfiai szolgáltatások

ODR- Könyvtárközi kölcsönzés

Térítési díjak

Születésnapi újság