2016. január 1-je után az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, amely hét területen végezhető, mely közül az egyik a kulturális és közösségi terület.

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

Intézményünk a középiskolák partnereként, jelentős szerepet vállalva ebben a folyamatban, igyekszik támogatást és segítséget nyújtani. Törekszünk arra, hogy a diákok tartalmas, kreativitásukat, szociális érzékenységüket fejlesztő feladatokat kapjanak. A közösségi munka során újonnan megszerzett kompetenciák, készségek a későbbi munkakeresés során hasznossá válhatnak.

A közösségi szolgálat elvégzéséhez a diákok iskolájának együttműködési megállapodást kell kötni az Ózdi Művelődési Intézményekkel. Könyvtárunkban a közösségi szolgálatért, a kapcsolattartásért Dankóné Magyar Mária könyvtáros felelős.

Elérhetőség: 0648/472-765; 0648/562-230

E-mail.: ozdvarosikonyvtar@gmail.com

Vissza