Könyvtári foglalkozások

Ismeretterjesztő foglalkozások:

  • jeles napokhoz, ünnepkörhöz, évszakokhoz kapcsolódó népszokások felelevenítése
  • ismeretterjesztő téma feldolgozása játékos feladatokkal, csoportmunka keretében (pl. természetismeret, közlekedés)

Mesefoglalkozások: mesék feldolgozása élményszerűen (bábozás, papírszínház, kézműves foglalkozás)

Betűcsipegető Törpkönyvtár

Kihelyezett könyvtári szolgáltatások az óvodákban: beiratkozási lehetőség, könyvkölcsönzés

Verselőcske

Óvodások szavalóversenye

Vissza