Az Ózdi Városi Könyvtár nyilvános, magas színvonalú könyvtári ellátást nyújt elsősorban Ózd város, tágabb értelemben pedig az ózdi térség lakossága számára. Célja, hogy meghatározó szerepet töltsön be a város és a környező települések lakosságának életében azzal, hogy segíti a kor kívánalmainak megfelelő magszintű tudás és kompetenciák megszerzését.

A célok elérése érdekében arra törekszik, hogy rendelkezzen mindazokkal az eszközökkel, technikákkal, módszerekkel, amelyeket a 21. század nyújthat.

A munkatársak és a vezetés egyaránt elkötelezettek a minőségirányítási rendszer mellett, melynek folyamatos fejlesztését alapvető feladatuknak tekintik. Elköteleztek amellett, hogy mindezek érdekében tudásukat, kompetenciáikat folyamatosan fejlesszék és a lehető legmagasabb szinten tartsák. Az előírások, a jogszabályok, az irányelvek, az ajánlások, a szakirodalom, a szakmai tapasztalat és jó példák felhasználásával olyan minőségügyi rendszer kiépítésére, működtetésére és fejlesztésére törekszik, amely az intézmény sajátosságaira szabottan, küldetéséhez és egyedi viszonyaihoz illeszkedve biztosítja a követelmények teljesülését, azaz a minőség hatékony megvalósítását.

Vissza